FRG Upplands-Bro är aktiverat

Tre medlemmar ur FRG-Upplands-Bro under nattvandring.


Efter att oroligheter förekommit i Bro centrum med ett antal bilbränder, krossade rutor och diverse annan skadegörelse nattetid har kommunen beslutat aktivera FRG för att hjälpa VPG (Vuxna på gång) med nattvandring på fredags och lördags nätterna.
Det är ett 15 tal ungdomar mellan 16 - 24 år som står för det mesta av skadegörelsen.


Kommunen, polisen och räddningstjänsten fortsätter att samverka för att öka tryggheten i Bro. Även framöver kommer fler vuxna att röra sig på orten kvällar och helger och planering inför sommaren pågår fortfarande.
Den senaste tidens händelser i Bro har ökat Brobornas otrygghet. Det är något som invånare i Bro berättar för både kommunen, polisen och räddningstjänsten som därför har enats om att jobba tätare ihop för att öka tryggheten i Bro. Det innebär att:

Polis, kommun och räddningstjänst diskuterar vilka insatser som behövs

Kommunen aktiverar medlemmar ur Frivilliga Resursgruppen (FRG) för att vuxenvandra i Bro på kvällar och helger tillsammans med Vuxna på Gång

Fritidsgården i Bro är öppen fredag och lördag till kl. 24 för dem upp till 16 år

Ett samarbete med Fryshuset pågår och därför finns Lugna gatan på fritidsgården

Räddningstjänsten har en skolbrandman som regelbundet besöker Broskolan för att skapa relationer med ungdomar

Räddningstjänsten gör hembesök i Bro och pratar brandvarnare och brandsäkerhet

Polisen verkar för en ökad närvaro och synlighet i Bro.

-Det är viktigt att komma tillrätta med tryggheten i Bro. Givetvis ska Broborna kunna känna att Bro är en trevlig och trygg ort att bo och leva i, därför ser vi att fler vuxna behövs som rör sig bland ungdomarna och den som vill hjälpa till och nattvandra är mer än välkommen att höra av sig, kommenterar Maria Johansson, kommundirektör på Upplands-Bro kommun.

-Tillsammans med kommuner, andra myndigheter och medborgare ska vi arbeta långsiktigt och fokuserat för att minska brottsligheten, öka tryggheten och förbättra tillvaron för alla invånare. I våra medborgarlöften fångar vi den lokala problembilden och kommer överens om gemensamma åtgärder, säger Jörgen Karlsson, lokalpolisområdeschef.