20160910 - Sigtuna Stadsloppet och öppethus Sigtuna brandstation.

En mycket fin, varm september dag har vi haft under tiden vi varit i Sigtuna under dagen.

Bilder, filmer och lägesrapport finns på www.facebook.com/FRGSigtuna