Pressmeddelande: Frivilliga Resursgrupperna samöva inför samhällskriser.

2016-09-15
10 FRG – frivilliga resursgrupperna samöva tillsammans.
– Danderyd, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna-Sundbyberg, Täby-Österåker, Upplands-Bro, Vallentuna och Vaxholm.
Datum: Lördag den 17 september 2016.
Adress: Kolstavägen 20A, 19591 Märsta – övningen är endast för inbjudna och media.

FRG är en kommun ägd resurs och drivs av frivilligorganisationer som en extra resurs till kommuninvånare vid extra ordinära händelser. Medlemmar utbildas och utrustas i krisberedskap och krishantering. Kommunledningen / kommunkrisledning eller TiB – ( tjänsteman i beredskap ) ansvara för att inkalla en FRG grupp i sin respektive kommun. FRG finns i många kommuner runtom i Sverige. Det unika med FRG Norr i Stockholm är 10 kommuner i norra länsdelarna samarbeta och samöva tillsammans över kommungränserna. Den har funnits i 10 år.

”Vi övar för att förberedda oss när en riktig kris inträffar.” - Sirpa K. - FRG medlem

Pressmaterial kan laddas ner från :

http://www.frgnorr.se/pr-media-28310112

Bildkreditering ges FRG Norr och bilderna är fria att användas i nyhetssammanhang.

Pressansvariga:
Anthony Ruoro – FRG Ansvarig Sigtuna - 0737 88 20 22 / 0738 598 950 – sigcffstyr@gmail.com
Ole Larsen – FRG Ansvarig Sigtuna - 070 347 15 35
www.frgnorr.se
Kontakta gärna pressansvariga i fall ni vill göra besök på övningsdagen från kl 10.
Varmt välkommen !