Årets första möte FRG Norr i Järfälla

Årets första möte var välbesökt och alla aktuella kommuner var representerade.
Säkerhetschefen Leif Blomkvist ifrån Järfälla kommun inledde mötet med att berätta om hur viktig FRG Norr är för samarbetet inom berörda kommuner. Leif uppmärksammade också att många FRG-grupper gjorde viktiga insatser i samband med flyktingsituationen 2015-2016.