Nyheter inom FRG Norr

Här kan du se aktuella nyheter inom FRG Norr. Informationen är främst riktad till aktiva medlemmar i FRG inom FRG Norr.

2017 > 02

Årets första möte var välbesökt och alla aktuella kommuner var representerade.
Säkerhetschefen Leif Blomkvist ifrån Järfälla kommun inledde mötet med att berätta om hur viktig FRG Norr är för samarbetet inom berörda kommuner. Leif uppmärksammade också att många FRG-grupper gjorde viktiga insatser i samband med flyktingsituationen 2015-2016.

Läs hela inlägget »