Nyheter inom FRG Norr

Här kan du se aktuella nyheter inom FRG Norr. Informationen är främst riktad till aktiva medlemmar i FRG inom FRG Norr.

2016

Tack till alla medverkande vid #FRGNorr övning 2016 från #FRG - Sollentuna, Danderyd, Vaxholm, Täby-Österåker, Vallentuna, Järfälla, Upplands-Väsby, Upplands-Bro (som är FRGNorr värdkommun 2016) Norrtälje och Sigtuna.

Tack till #BrandkårenAttunda för föreläsare William och Benny i allmän brandkunskap och brandsläcknings övning med brandfilt.
Tack Björn Pehrson, Per Fogelberg, Dag Florén, Hans Insulander vid Radio kommunikation.
Tack Perter Asmund vid Andra Hjälpen kursen.
Sist men inte minst Karin Eduards och Hans Rockberg.

Övningsledning/gruppen tackar följande för deras medverkan under#FRGNorr övning 2016 :
Ida Texell - Räddningschef #BrandkårenAttunda samt#Civilförsvarsförbundet för hennes medverkan och stöd till alla #FRG inom hennes ansvarsområden. Hon framförd MSB - Helen Lindbergs hälsningar till oss allihopa och beklagade dem inte kunde närvara pga andra aktiviteter.
Elin R. - Swedavia Arlanda - som representerade flygplatsen och flygplatsdirektören Kjell-Åke Westin, SAA - Stockholm Arlanda Airport.
Tack lokalpolischefen Emil Andersson och kommunpolisen Malin Sundström. Tyvärr fick deras patrullbil utryckning under övningen och var tvungen att avvika.
Tack #Festspecialisten Rikard och hans medarbetare för den goda mat vi fick under övningsdagen.

Övningsledning/gruppen - Ole Larsen (sammankallande), Anthony Ruoro och Karin och Hans ge er allihopa ett stort TACK för en mycket bra dag samt övning.

Läs hela inlägget »

2016-09-15
10 FRG – frivilliga resursgrupperna samöva tillsammans.
– Danderyd, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna-Sundbyberg, Täby-Österåker, Upplands-Bro, Vallentuna och Vaxholm.
Datum: Lördag den 17 september 2016.
Adress: Kolstavägen 20A, 19591 Märsta – övningen är endast för inbjudna och media.

FRG är en kommun ägd resurs och drivs av frivilligorganisationer som en extra resurs till kommuninvånare vid extra ordinära händelser. Medlemmar utbildas och utrustas i krisberedskap och krishantering. Kommunledningen / kommunkrisledning eller TiB – ( tjänsteman i beredskap ) ansvara för att inkalla en FRG grupp i sin respektive kommun. FRG finns i många kommuner runtom i Sverige. Det unika med FRG Norr i Stockholm är 10 kommuner i norra länsdelarna samarbeta och samöva tillsammans över kommungränserna. Den har funnits i 10 år.

”Vi övar för att förberedda oss när en riktig kris inträffar.” - Sirpa K. - FRG medlem

Pressmaterial kan laddas ner från :

http://www.frgnorr.se/pr-media-28310112

Bildkreditering ges FRG Norr och bilderna är fria att användas i nyhetssammanhang.

Pressansvariga:
Anthony Ruoro – FRG Ansvarig Sigtuna - 0737 88 20 22 / 0738 598 950 – sigcffstyr@gmail.com
Ole Larsen – FRG Ansvarig Sigtuna - 070 347 15 35
www.frgnorr.se
Kontakta gärna pressansvariga i fall ni vill göra besök på övningsdagen från kl 10.
Varmt välkommen !

Läs hela inlägget »

En mycket fin, varm september dag har vi haft under tiden vi varit i Sigtuna under dagen.

Bilder, filmer och lägesrapport finns på www.facebook.com/FRGSigtuna

Läs hela inlägget »

 Vi har vid två tillfällen utbildat anställda inom Sigtuna kommun i följande trygghetsförstarkande kurser :

1. 9 Juni - D-HLR ( defibrillator - hjärt- lung räddning ) - 24 st deltagare

2. 17 Augusti - Andra hjälpen - symptom vid Hjärtinfarkt, epilepsi, Stroke och AKUT testet, diabetes, luftväggstopp m.m. - 18 st deltagare

Framöver utbilda vi flera så många arbetsplatser till kan kännas tryggare med personal som kan hjälpa till vid olika händelser. Vid olycka och annat allvarlig incident ska man alltid ringa 112 samtidigt som man påbörjar livräddningsinsaten. Vår huvuduppdragsgivare är Sigtuna kommun som äger FRG. Flera bilder finns på www.facebook.com/FRGSigtuna

Läs hela inlägget »

FRg Sigtuna ställde upp med 2 st DHLR team till nationaldags firande i Sigtuna kommun. Medborgarceremonin var utanför Sigtuna Rådhus och Valstafestivalen gick i Valsta stadsdel. Vi fick plåstrar om en kvinna i Valsta som hade ramlat och skadat sig. Mycket folk ute och vädret var fint. Titta in på vår Facebook sidan eller feed på vår egen sida http://www.frgnorr.se/våra-frg/sigtuna-31890826

Läs hela inlägget »

FRG Sigtuna var med den 19:e maj 2016, som samverkans/övningsstöd grupp under Räddningstjänstens #SamverkanRosersberg2016 samverkans övning. Bilder finns  på www.facebook.com/FRGSigtuna

Läs hela inlägget »

Tre medlemmar ur FRG-Upplands-Bro under nattvandring.


Efter att oroligheter förekommit i Bro centrum med ett antal bilbränder, krossade rutor och diverse annan skadegörelse nattetid har kommunen beslutat aktivera FRG för att hjälpa VPG (Vuxna på gång) med nattvandring på fredags och lördags nätterna.
Det är ett 15 tal ungdomar mellan 16 - 24 år som står för det mesta av skadegörelsen.


Kommunen, polisen och räddningstjänsten fortsätter att samverka för att öka tryggheten i Bro. Även framöver kommer fler vuxna att röra sig på orten kvällar och helger och planering inför sommaren pågår fortfarande.
Den senaste tidens händelser i Bro har ökat Brobornas otrygghet. Det är något som invånare i Bro berättar för både kommunen, polisen och räddningstjänsten som därför har enats om att jobba tätare ihop för att öka tryggheten i Bro. Det innebär att:

Polis, kommun och räddningstjänst diskuterar vilka insatser som behövs

Kommunen aktiverar medlemmar ur Frivilliga Resursgruppen (FRG) för att vuxenvandra i Bro på kvällar och helger tillsammans med Vuxna på Gång

Fritidsgården i Bro är öppen fredag och lördag till kl. 24 för dem upp till 16 år

Ett samarbete med Fryshuset pågår och därför finns Lugna gatan på fritidsgården

Räddningstjänsten har en skolbrandman som regelbundet besöker Broskolan för att skapa relationer med ungdomar

Räddningstjänsten gör hembesök i Bro och pratar brandvarnare och brandsäkerhet

Polisen verkar för en ökad närvaro och synlighet i Bro.

-Det är viktigt att komma tillrätta med tryggheten i Bro. Givetvis ska Broborna kunna känna att Bro är en trevlig och trygg ort att bo och leva i, därför ser vi att fler vuxna behövs som rör sig bland ungdomarna och den som vill hjälpa till och nattvandra är mer än välkommen att höra av sig, kommenterar Maria Johansson, kommundirektör på Upplands-Bro kommun.

-Tillsammans med kommuner, andra myndigheter och medborgare ska vi arbeta långsiktigt och fokuserat för att minska brottsligheten, öka tryggheten och förbättra tillvaron för alla invånare. I våra medborgarlöften fångar vi den lokala problembilden och kommer överens om gemensamma åtgärder, säger Jörgen Karlsson, lokalpolisområdeschef.
 

Läs hela inlägget »

Utbildningen avslutades med en busstur runt kommunen där olika riskföretag mm presenterades. Likaså tittade vi på ett flertal ställen som kan användas som uppsamlingsplatser vid större händelser.
I Klöv grillade vi korv efter att bussturen var slut.

Läs hela inlägget »
Den 16:e april 2016 firade Civilförsvarsförbundet Vallentuna 30-årsjubileum och FRG Vallentuna samtidigt 10-årsjubileum! Tänk vilket säkerhetsarbete som gjorts under all den tiden! Grattis Vallentuna!
Läs hela inlägget »
FRG Järfälla har igår avslutat senaste omgången av utbildning för nya FRG-are. Under ett av utbildningspassen med radioövning i Jakobsbergs centrum uppstod ett skarpt läge med ett försvunnet barn - FRG kom därmed att hjälpa polisen med FRG-funktionärer med komradio. Barnet kunde som väl var hittas snabbt. Den bästa övningen är skarpt läge!
Läs hela inlägget »
FRG Norrs nya hemsida är nu live. För allmänna frågor kring hemsidan går det att maila till webmaster@frgnorr.se. För frågor till respektive FRG, kontakta FRG i din kommun!
Läs hela inlägget »
Flertalet FRG inom FRG Norr har engagerats för omfattande insatser senaste månader relaterat till flyktingkrisen. Läs mer om detta på sidan om FRG-insatser.
Läs hela inlägget »