Övningar och event inom FRG Norr

FRG övar kontinuerligt och deltar även som funktionärer vid större publika event. Nedan finns ett antal exempel på FRG:s insatser och övningsverksamhet - fler exempel läggs upp löpande.
 
FRG Sigtuna medverkade i stor samverkansövning

FRG Sigtuna deltog den 19 maj 2016 i den stora katastrofövningen Samverkan Rosersberg 2016. FRG Sigtuna har en lång bakgrund med stöd till räddningstjänst och andra blåljusmyndigheter vid större övningar, med uppgifter som markstöd, logistik, markörer och förplägnad. Några bilder syns nedan och fler finns i bildarkivet på facebook.com/FRGsigtuna!
Tackceremoni på Länsstyrelsen för FRG-funktionärer

Ett större antal FRG-are från kommuner inom FRG Norr som varit aktiva med att bemanna ledsagarservicefunktioner för ensamkommande flyktingbarn på Arlanda och Stockholms central de första månaderna 2016 avtackades den 17/2 på Länsstyrelsen av landshövding Chris Heister samt representanter från Länsstyrelsen, inklusive Lars-Göran Uddholm ("Uddas") som samordnat insatser kring flyktingkrisen regionalt och Staffan Gröndahl från Samverkan Stockholmsregionen som varit koordinator kring frivilligfrågor. På bild nedan: Chris Heister och Staffan Gröndahl. Foto: Anthony Ruoro.
FRG-konceptet grund för frivilligverksamhet internationellt!

Patrik Vuorio, FRG Järfälla, sändes 2009 ut från Civilförsvarsförbundet som konsult för att hjälpa Emirates Foundation i Förenade Arabemiraten med att bygga upp ett nytt frivilligprogram liknande FRG. Patrik kom att arbeta i Abu Dhabi fram till 2013, sedermera som operativ chef och utvecklingschef för frivilligprogrammet Sanid, som under perioden såg ca 4,500 personer utbildas enligt bl.a. FRG-konceptet. FRG-erfarenheter från Stockholms län spelade stor roll i uppbyggnaden. Sanid ryckte ut i flera katastrofinsatser internationellt och vid större olyckor i landet, och fortsätter att utvecklas och växa. Här kan du läsa mer om detta.
 
Trygghetsinsats vid kronprinsessans bröllop 2010

Vid kronprinsessans bröllop 19 juni 2010 hade FRG-funktionärer från Civilförsvarsförbundet förstahjälpenberedskap med hjärtstartare. Flertalet FRG inom FRG Norr deltar regelbundet vid större event med hjärtstartare och förstahjälpenutrustning för en tryggare miljö för allmänheten.