Användbara länkar relaterade till FRG och krisberedskap

Frivilliga resursgruppen nationellt
www.frivilligaresursgruppen.se - Nationell hemsida för frivilliga resursgruppen

Myndighetsinformation
krisinformation.se - information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.
www.msb.se - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
www.lansstyrelsen.se/stockholm - Länsstyrelsen i Stockholms län
www.polisen.se - Polismyndigheten
www.brandkaren-attunda.se - Brandkåren Attunda

Frivilliga försvarsorganisationer
www.bilkaren.se - Bilkåren
www.civil.se - Civilförsvarsförbundet (SCF)
www.flygvapenfrivilliga.se - Flygvapenfrivilligas riksförbund (FVRF)
www.fak.se - Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)
www.ffk.se - Frivilliga Flygkåren (FFK)
www.fmck.se - Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)
www.fro.se - Frivilliga Radioorganisationen (FRO)
www.fpf.a.se - Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)
www.forsvarsutbildarna.se - Försvarsutbildarna
www.insatsingenjorerna.se - Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR)
www.sjovarnskaren.se - Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK)
www.svenskablastjarnan.se - Svenska Blå Stjärnan (SBS)
www.brukshundsklubben.se - Svenska Brukshundsklubben (SBK)
www.sff.se - Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)
www.lottakaren.se - Svenska Lottakåren (SLK)
www.redcross.se - Svenska Röda Korset (SRK)
www.skyttesport.se - Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)
www.bilkaren.se - Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)

Samverkansorganisationer i Stockholms län
www.fosstockholmslan.se - Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté i Stockholms län
www.slfk.se - Stockholms Länsförbund för Krishantering

Andra relevanta länkar
www.brandskyddsforeningen.se - Brandskyddsföreningen
www.sosalarm.se - SOS Alarm
www.volunteerpower.se - VolunteerPower Sweden, stöd till ideella organisationer (har hjälpt FRG Norr med att ta fram denna sida)
www.volunteerpower.se/resurscentrum - Kostnadsfria utvecklingsresurser, tips och råd för ideella föreningar. Även info om FRG.


Till toppen av sidan