Vad är FRG?

FRG-are samlade vid storövning för FRG Norr.
FRG-are samlade vid storövning för FRG Norr.
FRG står för frivilliga resursgruppen och består av särskilt utbildade frivilliga, organiserade i lokala grupper i sin kommun redo att bistå samhället och sina medmänniskor i händelse av kriser eller påfrestningar i samhället. FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. FRG är en stödresurs för professionella hjälpresurs och förstärker (tar alltså inte över) myndigheters arbete i svåra lägen. FRG började byggas upp 2004 över hela Sverige och finns idag i ca 160 kommuner. Du kan läsa mer om FRG på www.frivilligaresursgruppen.se.

FRG Norr är ett samarbetsnätverk för FRG (frivilliga resursgruppen) i norra delen av Stockholms län. Vi samarbetar för att kunna förstärka varandra vid en krishändelse, utbyta erfarenheter och hjälpa varandra att utvecklas och växa.