Bli FRG-are du också!

Varför bli FRG:are? Det finns många anledningar!
  • Du får värdefulla kunskaper och utbildning, och en bättre egen beredskap för att hantera olika svåra situationer
  • Du får en meningsfull uppgift och kan göra skillnad för andra i kriser och svåra situationer
  • Du lär känna nya människor och vara med om unika övningar, kanske insatser och upplevelser
  • Du lär dig mer om första hjälpen, brandskydd, kommunikation, frivillig organisering, ledarskap och samhällets krishanteringssystem
  • Du har som FRG-are möjlighet att fortbilda dig och ta del av värdefulla utbildningar
  • Du kan bidra med just din kompetens och dina erfarenheter. Allt från lokalkännedom till språk eller yrkeskunskaper kan göra viktig skillnad i krislägen!
För mer information om hur du kan engagera dig i din lokala FRG, kontakta FRG-ansvarig i din kommun.