FRG i Sverige

FRG finns i dagsläget i över 160 kommuner i Sverige och har gjort viktiga insatser vid stora kriser som stormarna Gudrun och Per, skogsbränderna i Bodträskfors 2006 och Västmanland 2014, översvämningar på flera orter i landet 2015, flyktingkrisen 2015-2016 och andra situationer. FRG består av medlemmar från olika frivilliga försvarsorganisationer (se mer information om dessa i vår länklista), och är ett koncept för att samla frivilliga förstärkningsresurser effektivt till stöd för myndigheter för effektivast hjälp till medborgarna vid kriser och svåra samhällspåfrestningar. Läs mer om FRG på www.frivilligaresursgruppen.se!