Utbildning för FRG

Du går med som FRG i din kommun. För att bli medlem, eller för att få veta mer, ta kontakt med FRG-ansvarig i din kommun (kontaktuppgifter här) och för andra kommuner på www.frivilligaresursgruppen.se.

När du blivit medlem i Frivilliga Resursgruppen (normalt via medlemskap i någon frivillig försvarsorganisation) är det dags att utbilda dig för att få nödvändiga kunskaper för ditt uppdrag. Som FRG-are genomgår du alltid en grundutbildning för medlemmar, men kan också genomgå en mängd vidareutbildningar och öka din kompetens och insatsförmåga i krislägen genom att delta i övningar. Utbildningarna är i regel kostnadsfria för dig som medlem i FRG, så genom ditt engagemang får du även livsviktig kunskap.

Vill du engagera dig i FRG? Kontakta närmaste verksamhetsledare i ditt län: Verksamhetsledare eller gör en intresseanmälan för FRG.
 
FRG-medlem – grundutbildning (36 timmar)

Grundutbildningen ger medlemmarna i den frivilliga resursgruppen en gemensam plattform för att kunna arbeta effektivt.I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, sjukvård och brandkunskap. Grundutbildningen krävs för att kunna gå vidare utbildning.

FRG-ansvarig – grundutbildning (24 timmar)

Som ansvarig för en frivillig resursgrupp samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Under kursen får du kunskap i hur en kommun och krishanteringssystem fungerar samt hur du på bästa sätt kommunicerar med din kommun.
FRG-ansvarig – fortbildning (16 timmar)
Förkunskaper: FRG-ansvarig, Grundutbildning

Tillsammans med andra FRG-ansvariga lär ni er av varandras erfarenheter och deltar i utvecklingen av FRG. Under kursen utvecklar du ditt ledarskap och  får även en särskild kompetensutveckling inom ett just nu aktuellt område.

FRG-ledare – grundutbildning (24 timmar)
Förkunskaper: FRG-medlem, Grundutbildning

Som FRG-ledare blir du den som är exekutivt ansvarig på fältet vid en krissituation. Under kursen lär du dig att skapa förståelse för hur en grupp fungerar samt betydelsen av att ha en ledare i gruppen.
FRG-ledare – fortbildning (16 timmar)
Förkunskaper: FRG-ledare grundutbildning.

Fortbildningen bygger inledningsvis på att återkoppla till grunderna i ledarskap samt skapa möjligheter för FRG-ledarna att kunna delge varandra erfarenheter från utsatta lägen. Huvuddelen av kurstiden kommer därefter att användas till ledarskap i stressade och konfliktfyllda situationer.

Kriskommunikation för FRG (24 timmar)
Förkunskaper: FRG-medlem grundutbildning.

Brist på information är något man ofta klagar på i samband med kriser i samhället. En stor del av krishanteringen handlar just om att kunna hantera information på ett bra sätt. Du får lära dig hantera olika informationssituationer så att du i en verklig krissituation kan bidra till att information hanteras på bästa sätt. Kursen är en grundkurs som man bara kan gå en gång.

Ytterligare tips

Som FRG-are kan du även gå fler utbildningar för att bredda din kunskap, exempelvis:
Utöver ovanstående kurser erbjuder många FRG en mängd utbildningsträffar, egna anpassade fortbildningar, övningstillfällen, och möten. Du har även tillgång till olika föreläsningar genom FRG Norr:s nätverk. Ta kontakt med FRG-ansvarig i din kommun för mer information!