FRG Vallentuna

FRG Vallentuna är en av de första FRG som bildades i Sverige och har en lång tradition av ideellt engagemang i kris. Vi har bistått Vallentuna kommun och andra kommuner i en mängd krishändelser och incidenter inklusive Västmanlandsbranden 2014 och flyktingkrisen 2015-2016. Vi är tacksamma för det goda samarbete vi har med kommunen och andra samarbetspartners.
I april 2016 firade vi 30-årsjubileum för Civilförsvarsförbundet Vallentuna och 10-årsjubileum för FRG Vallentuna.

Bor du i Vallentuna, är minst 18 år och har ett intresse för att hjälpa andra? Då kan FRG vara något för dig!
Välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan)!

VI SÖKER RESURSPERSONER!
Har Du de egenskaper som krävs för att snabbt rycka in och hjälpa dina medmänniskor?

Nedan hittar ni vårt kalendairum

Här finns mer information om FRG Vallentuna

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Sven-Olof Ekström
Adress: FRG Vallentuna, c/o Civilförsvarsföreningen Vallentuna, Tuna Torg 3, 186 31  VALLENTUNA

E-post: vallentunafrg@gmail.com
Hemsida: www.frgnorr.se
Facebook: www.facebook.com/FRGvallentuna/

Förbered dig för en kris

Vill du hjälpa en medmänniska?
Bli en resurs på lokalnivå och gå FRG grundutbildning

Frivilliga ResursGruppen (FRG) är en resurs till kommunen vid en s.k. extraordinär händelse. Vi kallas in då kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas. Vi lär också ut till allmänheten hur man hanterar en nödsituation. Hur man på bästa sätt klarar ett längre strömavbrott eller hur man bäst säkrar sitt hem mot vardagsolyckor.

Utbildningens Program:

 • FRG vad är det?
 • Kommunkunskap
 • Vårt sårbara samhälle
 • Möta människor i kris
 • Livsmedelshantering
 • Första hjälpen
 • Stabsarbete      
Anmälan:
e-post: sven-olof.ekstrom@live.se 
tel: 070- 722 53 17

Frivilliga Resursgruppen i Vallentuna övar

För att öva den frivilliga resursgruppen (FRG) i Vallentuna
deltog medlemmarna i en årlig storövning med över 100 deltagare från hela norra delen av Stockholms län.
FRG från 11 kommuner övade mottagande av evakuerade med registrering, omhändertagande, information och matlagning.
Scenariot är ett exempel på en händelse som kräver extra personinsatser och där FRG kan vara behjälpligt.
Gruppen kallas in av kommunen som då är uppdragsgivare.
 
Övningen ägde rum den 14 september 2019 i Järfälla vid Fjällenskolan.
Hela dagen jobbade medlemmarna utomhus i olika grupper i samverkan med varandra med att resa tält och göra i ordningen de olika stationerna. Ett antal figuranter agerade evakuerade.
Efter övningen flyttade alla medverkande inomhus och fick information om HLR (hjärt o lungräddning), första hjälpen och om hur man bäst kan hjälpa personer efter en krisartad händelse.
 
Övningen genomfördes enligt plan och alla fick sina kunskaper bekräftade och ny kunskap om hur omhändertagande ska gå till.
 
En representant från Länsstyrelsen deltog som utvärderare.

Demonstration av mobilt skyddsrum

Måndagen den 13 maj 2019 visade vi  ett mobilt skyddsrum på Vallentuan torg. Klicka här för att läsa en artikeln från Vallentuna Direkt.

Vi rycker ut när krisen kommer till Vallentuna

Frivilliga resursgruppen (FRG) i Vallentuna finns på plats när krisen kommer. På åtta år har de gjort 14 insatser – och varit behjälpliga vid allt från bränder till flyktingmottagande. Nu är utmaningen att få in nya medlemmar.

Klicka här för att läsa hela artikeln från Vallentuna Nyheter

Aktuella nyheter och händelser i FRG Vallentuna

Se även vår information på
Vallentuna Civilförsvarsförnings hemsida,
www.civil.se/vallentuna!

FRG Vallentuna på sociala medier

Information på sociala medier går ut via Facebook

Några bilder från vår verksamhet

Hög stämning vid jubileumsfirande 2016.
FRG står redo!
Mörkerövning uppmärksammas i media.
Brandutbildning för FRG-are
FRG-are från flera kommuner i samverkan
FRG i insats vid Västmanlandsbranden 2014

Facebookflöde

Klarar du en kris?  se Cehcklilsta

Filmer om Hemberedskap

Instruktioner för HLR och Stabilt sidoläge

När det är skarpt läge står FRG Vallentuna redo!
 

FRG i Vallentuna har kallats in av kommunen vid många olika skarpa insatser:
 • Brand Fornminnesvägen, 7 september 2016
  Omhändertagande av evakuerade från brand i flerfamiljshus i Vallentuna centrum.
 • Stöd och support till ensamkommande flyktingbarn Stångberga jan-april 2016
  Hjälp med läxläsning samt gav kommun och samhällsinformation
 • Ledsagning av ensamkommande flyktingbarn Arlanda, dec 2015- jan 2016
  Ledsagning till rätt färdmedel och destination.
 • Riksdags- och kommunval 14 september 2014
  Deltog som resurs vid kommunvalet med diverse hjälp till valstaben i kommunhuset samt vid de olika vallokalerna i kommunen.
 • Skogsbrand i Västmanland, 12-13 augusti 2014
  Trafikvakter, stabsarbete, bevakning av högkvarteret samt ordonnans i Ramnäs i samband med skogsbranden i Västmanland. Uppdraget kom från Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • EU-valet 25 maj 2014
  Deltog som resurs vid EU-valet den 25 maj 2014 med diverse hjälp till valstaben i kommunhuset samt vid de olika vallokalerna i kommunen.
 • Vattenläcka norra Vallentuna (Snapptuna, Lindholmen, Frösunda, Ekskogen, Kårsta), 14 februari 2014
  Satte upp flygblad i norra delarna av kommunen efter en vattenläcka. Kommuninnevånare i berörda områden uppmanades att koka dricksvattnet.
 • Vattenbrist Brottby, 16 maj 2013
  Bemannade vattentappställe i Brottby efter en vattenläcka som gjorde att boende i den kommundelen blev utan vatten.
 • Brand Murstensvägen, 17 mars 2013
  Omhändertagande av evakuerade från brand i flerfamiljshus på Åby Gärde
 • Bombhot i Ormsta, 13 december 2007
  Omhändertagande av evakuerade boende
 • Brand i Centrumgaraget, 18 november 2007
  Evakuering av boende

   
 Därutöver har FRG bistått kommunen vid ett antal tillfällen, exempelvis rapporterat in läget vid kraftigt regn.